Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
    • Engelsk medicinsk
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tigaverbbe silent <med about>, keep silent <med about>där fick hon så hon teg! that shut her up!, that put her straight!
behållaverbkeep, retainbehålla för sig själv för egen del keep for oneself; tiga med keep to oneself
© NE Nationalencyklopedin AB