Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tidningsubstnewspaper, paper; veckotidning magazinedet står i tidningen it is in the paperdet står i tidningen att… it says in the paper that…
kåsörsubsti tidning columnist
dödsannonssubsti tidning obituary notice
kultursidasubsti tidning cultural page
journalsubstdagbok el. tidning journalmed. casebook
organsubstkroppsdel organspråkrör mouthpiecetidning newspaper
extranummerav tidning special editionvid t.ex. konsert encore
upplagasubstedition; om tidning etc. issue; spridning circulation
ledaresubstleader, headi tidning leader, editorialfys. conductor
annonseraverbi tidning advertise <efter for>; tillkännage announce
© NE Nationalencyklopedin AB