Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tidigtadverbearlytidigt på morgonen early in the morning
försigkommenadjektivadvanced; tidigt utvecklad om t.ex. barn precocious
stadiumsubststage; skede phasepå ett tidigt stadium at an early stage
skolgångsubstobligatorisk school attendanceskolgången börjar tidigt children begin attending school early
redanadverbalready; så tidigt som as early as; till och med evenredan då jag kom in märkte jag att… the moment I entered I noticed that…redan följande dag the very next dayredan som barn while still a child, even as a child
vanadjektiverfaren experienced, trained; skicklig skilled, expert; förtrogen accustomed <vid ngt to sth; vid att göra ngt to doing sth>, used <vid ngt to sth; vid att göra ngt to doing sth>jag är van vid att lägga mig tidigt I'm used to going to bed early, I'm in the habit of going to bed earlyett språk som jag är van vid a language I am used to, a language I am familiar with
© NE Nationalencyklopedin AB