Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

thinnersubstkem. thinner
magraverbbecome thin, become thinner
glesnaverbthin out, get thin, get thinner
smalnaverbom t.ex. väg become narrow, get narrowtunnare, magrare get thinner
2 tunnaverbtunna ut ngt göra ngt tunnare make sth thinner; späda dilute sth
© NE Nationalencyklopedin AB