Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

thinnersubstantiv~nthinner
förtunningsubstantiv~en, ~arvätska thinner
sniffaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tsniff < at>sniffathinner sniff…sniffanarkotika snort…
2 tunnatransitivt verb~de, ~ttunna ut (ur) göra tunnare make…thinner; gallra äv. thin [out (down)]; späda äv. dilute; bildl. el. göra innehållslös water downintransitivt verb~de, ~ttunna av (ut) grow (get) thinner; glesna thin; minska decrease (diminish) in number[s]
smalnaintransitivt verb~de, ~tom t.ex. väg become (get) narrower; bli tunnare, magrare become thinner (thin)smalna [av] narrow, tail away <till into>smalna [av] till en spets taper [off] to…
© NE Nationalencyklopedin AB