Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

textsubsttextfilmtext subtitles (pl.)sångtext words (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaslyrics (pl.)
text-tvsubstteletext
sammanhangsubstsamband connection; i text context
smssubsttele. text message, SMS
sms:averbtele. send a text message, send an SMS
svårbegripligadjektivvara svårbegriplig be difficult (hard) to understanden svårbegriplig text a text that is difficult (hard) to understand
svårtolkad och svårtyddadjektivvara svårtolkad be difficult (hard) to interpreten svårtolkad text a text that is difficult (hard) to interpret
påskriftsubstunderskrift signaturetext på t.ex. etikett inscription; etikett på t.ex. flaska label
luckasubstugnslucka etc. door; fönsterlucka shutter; takluckael.sjö. hatchöppning hole, opening; expeditionslucka countertomrum gapfyll i luckorna i en text fill in the gaps
© NE Nationalencyklopedin AB