Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

testsubstprov test
hiv-testsubstHIV-testgöra (ta) ett hiv-test take an HIV-test
kärnvapenprovsubstnuclear test
provrörsubsttest tube
blindtestsubstblindfold test
blodtestsubstblood test
alkotestsubstbreathalyser test
behovsprövningsubstmeans testen behovsprövning a means test
testbildsubsti tv test card, test pattern
cellprovsubstmed. smear test
© NE Nationalencyklopedin AB