Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

terrorsubstterror
skräckslagenadjektivterror-struck, terror-stricken
terrordådsubstact of terror
skräckväldesubstreign of terror
skräcksubstfright <för of>, dread <för of>sätta skräck i ngn strike sb with terror
fasasubsthorror; skräck terrorkrigets fasor the horrors of war
verbfrukta shudder <för at>fasa för att göra ngt dread doing sth
© NE Nationalencyklopedin AB