Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

termometersubstthermometertermometern står på -10° el. termometern visar -10° the thermometer reads 10 below zero, the thermometer is at 10 below zero
nollpunktsubstzero, zero pointnollpunkten absolute zerostå på nollpunkten om termometer el. friare be at zero
© NE Nationalencyklopedin AB