Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

terminalsubstterminal
dataterminalsubstdata terminal, computer terminal
bussterminalsubstbus terminal
terminalvårdsubstmed. terminal care
bildskärmsterminalsubstdata. visual display terminal, visual display unitförk.VDU
© NE Nationalencyklopedin AB