Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

terminalsubstantiv~en, ~erterminal äv. data
terminalvårdsubstantiv~enmed. terminal care
avgångsbidragsubstantiv~et, =severance (terminal) payment (grant)
inrikesterminalsubstantiv~en, ~erflyg. domestic terminal
dataterminalsubstantiv~en, ~erdata (computer) terminal
bussterminalsubstantiv~en, ~erbus terminal
utrikesterminalsubstantiv~en, ~erflyg. international terminal
slutpunktsubstantiv~en, ~erterminal (extreme) point
ändstationsubstantiv~en, ~erjärnv. terminuspl.terminiterminusesterminal, terminal station
slutförvaringsubstantiv~enav t.ex. kärnbränsle terminal storage
© NE Nationalencyklopedin AB