Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

teorisubstantiv~n, ~ertheoryi teorin in theory
avdankadadjektiv-dankat, ~euttjänt superannuateden avdankad teori a discarded theory
vidareutvecklatransitivt verb~de, ~tdevelop (elaborate)…further; t.ex. teori äv. treat…at greater length
kullkastatransitivt verb~de, ~tbildl. el. t.ex. ngns planer upset, throw over; t.ex. teori overthrow
underbyggatransitivt verb-byggde, -byggtbildl. support, substantiateen väl (illa) underbyggd teori a well-founded (an ill-founded) theory
beläggsubstantiv~et, =bevis evidence, proof <för of>ge belägg för t.ex. teori äv. confirm, bear out, support
omhuldatransitivt verb~de, ~tt.ex. vetenskap o. konst foster; t.ex. teori cherish; person take good care of, make much of
omfattatransitivt verb~de, ~tinnefatta el. inbegripa comprise, include, comprehend; innehålla contain; sträcka sig över extend (range) over; täcka coveransluta sig till el. t.ex. en lära el. nya idéer embrace; en teori hold
följandeadjektivoböjl.following[den] följande the followingföljande dag adv. [the] next day, [on] the following dayföljande sätt in the following way, as follows, like thispå varandra följandedagar successive…, consecutive…hans teori är följande …is as followsi det följande a) nedan o.d. below b) sedermera in the sequel
övergetransitivt verb-gav, -gett el. -givitabandon; svika äv. desert, throw…over, run (walk) out on; lämna äv. leave, forsake; ge upp äv. give upöverge sin familj vanl. leave (desert) one's familyöverge en teori abandon (give up) a theory
© NE Nationalencyklopedin AB