Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

temposubstfart pace, speed, rate; takt tempo
taktsubsttempo:musik. time; fart pace, rateslå takten beat timei snabb takt at a fast rategå i takt keep in step, walk in stepöka takten increase the pace, increase the speedrytmisk enhet barfinkänslighet tact, discretion
fartsubstspeed; takt, tempo pacefart gather speedminska farten slow down, reduce speedsätta fart skynda på hurry up; vard. step on itsätta fart på ngn make sb get a move on, make sb hurry upav bara farten automatically; i hastigheten unintentionallyi full fart at full speedmed en fart av at a speed ofhon är jämt i farten she's always on the govandaler har varit i farten vandals have been at itdet är ingen fart i honom he's without any go
© NE Nationalencyklopedin AB