Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

temperamentsubsttemperamentha temperament be temperamental
sinnelagsubstdisposition, temperament
lynnesubstläggning temperament; sinnelag disposition
hetsigadjektivhäftig, om t.ex. temperament hot; om t.ex. diskussion heated; hetlevrad hot-tempered; lättretad hot-headed
humörsubstlynne temper, temperament; sinnesstämning humourtappa humöret bli arg lose one's temperpå dåligt humör in a bad temper, in a bad moodpå gott humör in a good mood, in a good humour
© NE Nationalencyklopedin AB