Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tefatsubstantiv~et, =saucerflygande tefat flying saucer
flygandeadjektivoböjl.i olika betydelser flyingi flygande fläng in a terrific hurry, in double quick timeflygande inspektion flying inspectionflygande mara brottn. flying mareflygande reporter roving reporterflygande start flying startflygande tefat flying saucerkomma flygande come flying
fatsubstantiv~et, =uppläggnings~ dish; bunke basin; av metall äv. pantefat saucer; tallrik platetunna barrel; mindre cask; butt, hogshead äv. som mått; kar vatett fat olja a drum (barrel) of oilförvaras fat …in barrelsbildl.det ligger honom i fatet att… he is handicapped by the fact that…
© NE Nationalencyklopedin AB