Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

teckningsubstantiv~en, ~aravbildning drawing; skiss sketch; på djur el. växter markings, lines (båda pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasbildl. (skildring) description, delineation, depictionskol.,hist. art, art educationav aktier o.d. subscription
krokisubstantiv~n, ~erkonst., skiss croquispl. likateckning efter levande modell life-drawing
företrädesrättsubstantiv~enförtursrätt [right of] precedence, priority, preference, preferential claim; vid teckning av aktier preferential right
© NE Nationalencyklopedin AB