Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tecknatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tge tecken make a sign <till, åt to>rita draw; skissera sketch, outline; bildl. (skildra) describe, delineate, depictteckna efter modell draw from…teckna av draw, sketch, make a drawing (a sketch) ofskriva under (på) sign; jfr äv.under tecknateckna [ett] abonnemang på ngt subscribe to sthteckna aktier subscribe sharestecknaen försäkring take out…, effect…teckna ner, se uppteckna
reflexivt verb~de, ~tteckna sig för en försäkring take out (effect) an insurance [policy]
livförsäkringsubstantiv~en, ~arlife insurance, [life] assuranceteckna en livförsäkring take out a life insurance
borgensförbindelsesubstantiv~n, ~rpersonal guaranteeteckna borgensförbindelse sign one's name as security
firmasubstantiv~n, firmorfirm; företag äv. [commercial] business; ~namn vanl. styleteckna firma sign for the company
prokurasubstantiv~njur. el. hand. [power of] procuration, proxyteckna [firma]per prokura sign for…by (per) procurationförk. förk.per propp
aktiesubstantiv~n, ~rshare; amer. stockaktier koll. stock (sg.)bunden (fri) aktie restricted (unrestricted) shareha (äga) aktier i hold shares inteckna aktier subscribe [for] (apply for) shares
försäkringsubstantiv~en, ~arinsurance; liv~ m.m. äv. assurance; avgift äv. insurance premium; brev policyteckna en försäkring take out (effect) an insurance [policy] <ngt on…; på…kr for…>
modellsubstantiv~en, ~erallm. model; mönster pattern; typ el. snitt design; t.ex. hand. styleperson modelarbeta som modell mannekäng model, work as a fashion modelsitta modell för ngn (ngt) sit to sb (for sth)teckna efter levande (naken) modell …from life (from the nude)
försäkratransitivt verb~de, ~tgå i god för assure <ngn om ngt sb of sth; ngn [om] att… sb that…>; bedyra äv. swearhan försäkrade att… he assured me (her osv.) that…det försäkrar jag! el. jag försäkrar! I promise ([can] assure) you!; starkare I swear!teckna försäkring insure <mot against>; speciellt liv~ äv. assureförsäkra för högt (lågt) overinsure (underinsure)det är försäkrat för…kr (till fulla värdet) it is insured for…kr (at the full value)reflexivt verb~de, ~tförsäkra sig om ngt make sure of…försäkra sig om att… make sure that…
© NE Nationalencyklopedin AB