Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

styckesubstdel, avsnitt etc. piece, part, bit; textavsnitt passage; som börjar med ny rad paragraphvi fick gå ett stycke av vägen we had to walk part of the wayett gott stycke härifrån a fair distance from hereett gott stycke in på 2000-talet well into the 21st centurybilen gick bara ett litet stycke the car went a short wayi stycken sönder in pieces, brokenslå ngt i stycken knock sth to piecesfem stycken apelsiner five orangesvi var fem stycken there were five of usnågra stycken some, a few10 kronor stycket 10 kronor eachmusikstycke piece, piece of music; teaterstycke playi många stycken avseenden in many respects
© NE Nationalencyklopedin AB