Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

teaterstyckesubstantiv~t, ~n[stage] play
spelsubstantiv~et, =mus. playing; spelsätt äv. execution, performanceteat., spelsätt acting; teaterstycke playsällskaps~ el. kort~ el. idrotts~ game äv. bildl.; spelande playing; spelsätt vanl. play; hasard~ gamblingspel om pengar playing for moneybollen är i (ur) spel the ball is in (out of) playförlora (vinna) spel …by gambling; kortsp. …at cardsorr~ o.d. [mating] calltekn.:gruv~ winder; vinsch o.d. windlass; ankar~ äv. capstanspec. uttr. el. framför allt bildl.:musklernas spel the play of the musclesspelet är förlorat the game is upspela ett högt spel eg. play for high stakes; bildl. play a dangerous gamespela rent spel play fair (a straight game)ta hem spelet win the gamefölja spelets regler play the game, follow the rule bookha ett finger med i spelet have a finger in it (in the pie)stå på spel be at stake; riskeras be in jeopardy, be at risksätta ngt på spel risk (stake, jeopardize) sth, put sth at stakedra sig ur spelet quit the game; friare back out, give up; vard. chuck it in
© NE Nationalencyklopedin AB