Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

teatersubstantiv~n, teatrartheatre; amer. theaterspela teater act; delta i ett uppförande take part in a playhan spelar teater he acts, he is an actorhan bara spelar teater bildl. he is merely play-acting (putting on an act)gå på teater go to the theatre
tv-teatersubstantiv~n, -teatrartelevision (TV) theatre
mittgångsubstantiv~en, ~ar[central] gangway; i kyrka, teater, flyg. m.m. [centre (amer. center)] aisle
klaffsitssubstantiv~en, ~arfolding seat; på teater o.d. tip-up seat
friplatssubstantiv~en, ~ert.ex. i skola free place; på teater o.d. free seat
åhörarplatsersubstantiv i plural[public] seats; på teater o.d. auditorium (sg.)
rekordpubliksubstantiv~enrecord crowd[s (pl.)]; teater o.d. record audience; vid match äv. record number of spectators
teaterpubliksubstantiv~enallm. audienceteaterpubliken a) i salongen the house b) de som går på teater the theatregoing (amer. theatergoing) public, theatregoers (amer. theatergoers) (pl.)
kanslisubstantiv~et, ~ervid beskickning chancellery; vid ämbetsverk o.d. secretariat[e], secretary's office; vid universitet registrar's (vid teater [general] manager's) office
vaktmästaresubstantiv~n, =på kontor o.d. messenger; skol. el. univ. porter, caretaker; i kyrka verger; i museum attendant; på bio o. teater attendant, usher; i rättssal usher; kypare waiter
© NE Nationalencyklopedin AB