Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

teatersubsttheatrespela teater actgå på teatern go to the theatregå in vid teatern go on the stage
underhållningsbranschensubstteater m.m. show business; vard. show biz
åhörarplatsersubst plpublic seats; på teater etc. auditorium (sing.)
rekordpubliksubstrecord crowd; på t.ex. teater record audience
balkongsubstbalcony äv. på bio el. mindre teater
publiksubstpå teater etc. audience; åskådare crowd, spectators (pl.)läsekrets readers (pl.)antal besökare attendance
garderobsubstwardrobe; amer. closetpå restaurang, teater etc. cloakroomför kläder wardrobe
bänksubstbench, seat; kyrkbänk pew; skolbänk deskpå teater etc. rowpå sista bänk in the back row
salongsubsti hem drawing-room; amer. parlor; stort sällskapsrum loungepubliken på t.ex. teater audienceutställning exhibition
scensubstpå teater stage; del av akt scenescenen teatern the stage, the theatreställa till en scen make a scene
© NE Nationalencyklopedin AB