Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 taxaintransitivt verb~de, ~tflyg. taxi
2 taxasubstantiv~n, taxorrate, charge; t.ex. för körning fareenhetlig (nedsatt) taxa standard (reduced) ratebussbolaget har höjt taxan …has raised the fares (pl.)
portosubstantiv~t, ~npostage (endast sg.)taxa postage rateenkelt (dubbelt) porto single (double) postage
dagpenningsubstantiv~en, ~arbidrag daily allowance; mil., taxa daily rate of pay
biljettsubstantiv~en, ~ertickethalv biljett taxa half farebeställa (boka) biljetter resa etc. book ticketsköpa biljett take (buy) a ticketfår jag be om biljetterna! tickets, please!litet brev note
avgiftsubstantiv~en, ~erallm. charge; t.ex. anmälnings~ el. inträdes~ el. parkerings~ fee; färd~ el. taxa fare; porto~ postage; tull~ duty <av (på, om) 1000 kronori samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof…>extra avgift extra (additional) charge, surchargereducerad (nedsatt) avgift reduced chargeutan avgift free of charge
© NE Nationalencyklopedin AB