Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

taxsubstdachshund
skatteskolkaresubsttax evader, tax dodger
bilskattsubstcar tax, motor tax
skattesmitaresubsttax evader, tax dodger
kvarskattsubsttax arrears (pl.)back tax
förmögenhetsskattsubstcapital tax, wealth tax
preliminärskattsubstpreliminary tax; amer. withholding tax
bensinskattsubstpetrol tax; amer. gasoline tax
skatteplaneringsubsttax evasion, tax dodging
skattesänkningsubsttax reduction
© NE Nationalencyklopedin AB