Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tarvligadjektiv~tsimpel vulgar, common; lumpen shabby; billig poor, cheap
simpeladjektiv~t, simplaenkel simple; vanlig ordinarylumpen base, common, low; grov el. tarvlig vulgar
tarvligtadverbvulgarly osv.; jfr tarvligbära sig tarvligt åt behave shabbily <mot to>
lumpenadjektivlumpet, lumpnasmåsint mean, petty; tarvlig shabby, despicable; vard. dirty; om t.ex. uppförande base, lowför lumpna 50 kronor for a paltry…
billigadjektiv~tinte dyr cheap; inte alltför dyr inexpensiveför en billig penning cheap, for a mere songbillig i drift inexpensive (cheap) to run, economicaldålig el. enkel el. tarvlig cheap; vulgär common
useladjektiv~t, uslaallm. el. t.ex. om varelse el. bostad el. mat el. väder wretched; eländig äv. miserable; tarvlig el. gemen vile, base, meanusel betalning paltry payment
låg (jfr lägre, lägst)adjektiv~tallm. low; kort el. om t.ex. träd el. skorsten äv. short; tarvlig o.d. äv. mean, baseflyga låg höjd …at a low altitudelåga priser low priceslågt straff light (mild) sentencehan har låga tankar om… he has a low opinion of…om ljudmed låg röst in a low voicelåga toner low notesvard., nere, deppig down, low
© NE Nationalencyklopedin AB