Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tariffsubstantiv~en, ~ertariff; över avgifter el. taxor osv. äv. schedule (list) of rates, rates (pl.)
tulltaxasubstantiv~n, -taxorcustoms tariff
tullunionsubstantiv~en, ~ercustoms (tariff) union
tullmursubstantiv~en, ~artariff wall (barrier)
eltaxasubstantiv~n, -taxorelectricity rate (charges (pl.), tabell tariff)
tullskyddsubstantiv~et, =tariff protection; som system protectionism
nattaxasubstantiv~n, -taxorpå buss o.d. night tariff, night fare
zontariff~en, ~er och zontaxasubstantiv~n, -taxorsom system zone fare system; avgift zone tariff
tullsubstantiv~en, ~aravgift [customs] duty; vard. customs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknas~sats customs tariff, [rate of] dutyhur hög är tullen på…? what is the duty on…?betala tull för ngt pay duty (vard. customs) on (for) sthlyxartiklar är belagda med tull …are liable to customs dutybetala 100 kronor i tull pay a duty of…tullmyndighet el. tullverk Customs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastullhus customs housepassera [genom] tullen get through (pass [through]) the Customsväg~ road tollbo utanför tullarna ung. live outside the (out of [the]) town
© NE Nationalencyklopedin AB