Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
    • Engelsk medicinsk
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 tappaverbtappa ngt låta falla drop sth, let sth fallförlora losetappa huvudet lose one's headtappa räkningen lose counttappa bort lose
1 tappaverbtappa vin på buteljer draw wine off into bottles, bottle winetappa upp vattnet i badkaret run the water into the bathtappa ur empty, run off
sugsubstsuctiontappa sugen lose heart, give up
balanssubstbalancetappa balansen lose one's balance
målföresubstvoicetappa målföret become speechlessåterfå målföret recover oneself, recover one's composure
sumpaverbmissa miss; tappa losesumpa chansen miss the opportunity
kroknaverbbend, become crooked, become bentvard., tappa orken fold up
fotfästesubstfoothold, footingfotfäste get a footholdtappa fotfästet lose one's foothold
konceptsubstdraft <till of>tappa koncepterna fattningen lose one's head, become confused
1 hakasubstchintappa hakan be taken abacksticka ut hakan vard. stick one's neck out
© NE Nationalencyklopedin AB