Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tankersubstantiv~n, tankrartanker
tankfartygsubstantiv~et, =tanker
tankbåtsubstantiv~en, ~artanker
tankbilsubstantiv~en, ~artank lorry, tanker; amer. gasoline truck
© NE Nationalencyklopedin AB