Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tankesubstthought < of>; idé idea <om, of>; åsikt opinion <om about>jag hade inte en tanke på att gå dit it never occurred to me to go theredet för (leder) tanken till… it makes one think of…ha ngt i tankarna have sth in mindständigt ha ngt i tankarna have sth constantly at the back of one's mindkomma på andra tankar change one's mindkomma på bättre tankar think better of ithur kom du på den tanken? what made you think of that?med tanke consideringslå det ur tankarna! put that out of your head!
återkommaverbreturn, come back; i tanke recur
hänsynsubstconsideration, regard; hänseende respectta hänsyn till ngt a) beakta take sth into consideration b) bry sig om pay attention to sthav hänsyn till av omtanke out of consideration formed hänsyn till beträffande with regard to; med tanke på considering
© NE Nationalencyklopedin AB