Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tanksubstbehållare tankstridsvagn tank
bensintanksubstpetrol tank, fuel tank; amer. gas tank
tankbilsubsttank lorry, tank truck, tanker
stridsvagnsubsttank
akvariumsubstaquarium, tank
oljetanksubstoil tank
hjärntrustsubstthink tank; amer. think tank, brain trust
cisternsubsttank; för vatten cistern
vattenbehållaresubstwater tank; större reservoir; för varmvatten boiler
behållaresubstcontainer, receptacle, holdervätskebehållare reservoir; större tank
© NE Nationalencyklopedin AB