Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tanksubstantiv~en, ~arbehållare tank
stridsvagnsubstantiv~en, ~artank
hjärntrustsubstantiv~en, ~erthink tank
bensintanksubstantiv~en, ~arpetrol (fuel) tank
oljecisternsubstantiv~en, ~eroil storage tank
vattenbehållaresubstantiv~n, =water tank; större reservoir
oljetanksubstantiv~en, ~aroil tank
tankesmedjasubstantiv~n, -smedjorthink tank
expansionskärlsubstantiv~et, =tekn. expansion tank
bränsletanksubstantiv~en, ~arfuel tank
© NE Nationalencyklopedin AB