Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

talspråksubstantiv~et, =spoken languagedet engelska talspråket spoken (colloquial) English
språksubstantiv~et, =allm. language; stil, litterärt uttryckssätt style, diction; talspråk speech; sätt att tala äv. manner of speakingjuridiskt (militärt) språk legal (military) jargonsiffrorna talar sitt tydliga språk …speak for themselves; uttrycker mer än ord …speak (express) volumesha svårt (lätt) för språk find languages difficult (easy)lärare i språk …of languagesut med språket! speak up (out)!, out with it!
telefonsubstantiv~en, ~ertelephone; vard., speciellt i talspråk phonedet är telefon till dig el. du har telefon you are wanted on the [tele]phone, there is a call for youstänga av telefonen disconnect the [tele]phonesitta vara upptagen i telefon be engaged on the [tele]phonesvara i telefon answer the [tele]phonetala [med ngn] i telefon talk (speak) [to sb] on (over) the [tele]phone
© NE Nationalencyklopedin AB