Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

talksubstpuder talcum powder
kallpratsubstsmall talk
dryftaverbdiscuss, talk over
småpratsubstchat; kallprat small talk
samspråkaverbtalk, converse; förtroligt chat
dyngasubstdungsnacka dynga talk rubbish
struntsubstskräp rubbish, trashprata strunt talk rubbish, talk nonsense
anförandesubstyttrande statement; tal speech; mera formellt talk
samtalaverbtalk <om about>, converse <om about>
tjafsaverbvard., prata talk rubbish; fjanta fuss
© NE Nationalencyklopedin AB