Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

talksubstantiv~enminer. talc; puder talcum [powder]
kallpratsubstantiv~etsmall talk
småpratsubstantiv~etchat; kallprat small talk
samtalsterapisubstantiv~npsykol. talk therapy
nattmössasubstantiv~n, -mössornightcapprata i nattmössan ung. talk drivel, talk through one's hat
språkaintransitivt verb~de, ~ttalk, speak <om about>
dillaintransitivt verb~de, ~tvard. drivel, babble, talk nonsense
ordaintransitivt verb~de, ~torda om talk about, discuss
kallprataintransitivt verb~de, ~ttalk about nothing in particular
högljuttadverbloudlytala högljutt talk loud (in a loud voice, talk at the top of one's voice)
© NE Nationalencyklopedin AB