Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

talangsubsttalenthan är en talang he is a talented person, he is a gifted personunga talanger young talents
obegåvadadjektivunintelligent; utan talang untalented
medföddadjektivmed. congenital <hos in>; om talang etc. native, inborn
enda (ende)pronomenonlyhon är enda barnet she is an only childden enda the only thing; person the only personmed ett enda slag at a single blowinte en enda gång not onceinte en enda människa not a single personhans enda talang his one talent
© NE Nationalencyklopedin AB