Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

talsubstantal el. siffertal number; räkneuppgift sumanförande speechdet är tal om att hon ska lämna oss there is some talk of her leaving usdet har aldrig varit tal om det there has never been any question of thathålla tal el. hålla ett tal make a speechi dagligt tal in everyday speech, colloquiallytal om det apropå by the wayföra något på tal take a matter up, bring a matter upkomma på tal come up
procentsubstper cent; tal percentage
astronomiskadjektivastronomicalastronomiska tal astronomical figures
stammaverbi tal stammer, stutter
anförandesubstyttrande statement; tal speech; mera formellt talk
flersiffrigadjektivflersiffrigt tal number running into several figures
rundadjektivround; knubbig plumpi runt tal in round numbers
improviseraverbimprovise; vard. ad-libett improviserat tal an off-the-cuff speech
dagligadjektivdailyi dagligt bruk in everyday usei dagligt tal in daily speech
skriftsubstmotsats: tal el. tryck writing; skrivtecken characters (pl.)handling etc. written document; tryckt printed document; tryckalster publication
© NE Nationalencyklopedin AB