Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

taksubstyttertak roof; innertak ceilingha tak över huvudet have a roof over one's headrummet är högt i tak the room has a high ceilinghan gick i taketblev rasande när han hörde det he hit the roof when he heard itmaximum, t.ex. pristak ceilingsätta ett tak för impose a ceiling on; för utgifter cap
lutandeadjektivleaning; om t.ex. tak, handstil sloping
golvsubstfloor; golvbeläggning flooringfrån golv till tak from floor to ceiling
störtaverbberöva makten overthrowstörta ngn i fördärvet bring about sb's ruinfalla fall down, tumble down, topple down <nedi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinto>; om flygplan crash; om häst fallrusa rush, dashstörta sig kasta sig throw oneself; rusa rush headlong, dash headlongstörta sig i fördärvet ruin oneself
verb och partikelverbstörta emoti riktning mot rush towards, dash towardsanfalla rush atstörta framut rush out, dash outstörta inom tak etc. fall in, come down; om vägg fall downstörta nedfalla fall down, tumble down; rusa rush down; rasa come downstörta sammancollapse
© NE Nationalencyklopedin AB