Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

taksubstantiv~et, =ytter~ roof (äv. om dess undersida, då innertak saknas, t.ex. i kyrka, vindsvåning, vagn); inner~ ceiling äv. bildl.; utsidan på vagn, bil o.d. äv. topinte ha tak över huvudet have no (be without a) roof over one's headrummet är högt (lågt) i tak …has a high (low) ceilingdet är högt i tak the ceiling is high äv. bildl.lägga tak på… put (lay) a roof on…, roof…sätta ett tak för impose a ceiling on; om utgifter o.d. äv. cap
halmtäcktadjektiv=om tak thatched
tegelsubstantivteglet, =mur~ bricks (pl.)tak~ tiles (pl.)lägga tegel på ett tak tile a roof
förstukvistsubstantiv~en, ~arporch; amer. stoop; utan tak front-door landing
dansbanasubstantiv~n, -banoropen-air dance floor; under tak dance pavilion
altansubstantiv~en, ~erterrace; på tak roof terrace; balkong balcony
sluttandeadjektivoböjl.allm. sloping; om t.ex. tak äv. slanting; om plan inclined
övertäcktadjektiv=allm. covered; försedd med tak äv. roofed; om båt decked-in
skiffersubstantiv~n, skiffrarler~ el. olje~ shale; tak~ slate; som vara (koll.) slating; vetensk. schist
gipssubstantiv~en el. ~et, ~ertill väggar o. tak plaster; tekn. el. med. plaster [of Paris]; miner. gypsum
© NE Nationalencyklopedin AB