Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 tackasubstfår ewe
1 tackaverbthanktacka ja till ngt accept sth with thankstacka nej till ngt decline sth with thanksingenting att tacka för! don't mention it!tacka för det! naturligtvis of course!tacka vet jag… give me…any dayha ngn att tacka för ngt owe sth to sb
3 tackasubstav guld, silver bar, ingot
förhandsubstt.ex. veta förhand beforehandt.ex. betala, tacka förhand in advance
1 fansubstden Onde the Devilfy fan! hell!springa som fan run like helldet var som fan! well, I'll be damned!vad fan? what the devil?var fan? where the devil?det ger jag fan i I don't care a damn about thattacka fan för det! I should damn well think so!
nejinterjektionnonej då! visst inte oh, no!, not at all!nej tack! no thanks!nej, nu måste jag kila! well, I must be off!
substnopl. -savslag refusaltacka nej till ngt decline sth with thanks, turn sth down
© NE Nationalencyklopedin AB