Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tacksubstthanks (pl.)ja tack! som svar på: vill du ha…? yes, please!nej tack! no, thank you!, no thanks!hjärtligt tack för… many thanks for…tack så mycket! thank you very much!tack för senast! motsvaras av we had a nice time at your place the other day (evening etc.)tack för maten! motsvaras av I did enjoy the meal!, what a nice meal!tack för att du kom! thanks for coming!tack vare hans hjälp thanks to his help
tick-tacksubsttick-tack, tick-tock
nubbsubsttack
tråcklaverbtacktråckla fast tack on < to>
spiksubstnail; stift nubb, tackträffa huvudet på spiken hit the nail on the head
luffarschacksubstnoughts and crosses ((med verb i sing.))amer. tick-tack-toe
spikaverbnail; med nubb etc. tackspika fast nail <vid on to>spika en dag bestämma fix a day
därigenomadverbpå så sätt in that way; tack vare detta thanks to thatdärigenom kunde han… by doing so he could…
härigenomadverbpå så sätt in this way; tack vare detta thanks to this; lokalt el. genom denna (detta) through this (it, there)
hjärtligadjektivcordial <mot to>; stark. heartyhjärtliga gratulationer på födelsedagen! Many Happy Returns of the Day!hjärtligt tack! thanks very much!
© NE Nationalencyklopedin AB