Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 tågsubstrep rope; grövre cable
2 tågsubstjärnv. etc. trainbyta tåg change trainsfesttåg etc. procession
ändstationsubstför tåg, buss etc. terminus
katastrofsubstcatastrophe; t.ex. tåg, flyg disaster
avgåendeadjektivom brev, fartyg outgoing; om flyg, tåg departing
framlängesadverbforward, forwardsåka framlänges på tåg sit facing the engine
förarhyttsubsti lastbil etc. driver's cab; på tåg driver's compartment; på flygplan cockpit
förolyckasverbomkomma lose one's life, die in an accident; om båt, tåg be wrecked; om flygplan crashde förolyckade the victims of the accident, the casualties
snabbadjektivrapid, quick, swift; om t.ex. tåg, löpare fast; om t.ex. affär, hjälp prompti snabb takt at a rapid pace, at a quick pace
spåraverbfölja spåren av track, tracespåra upp track downspåra ur om tåg etc. leave the railsdiskussionen spårade ur the discussion got side-trackedfesten spårade ur the party got out of hand
© NE Nationalencyklopedin AB