Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 tågsubstantiv~et, =rep rope; grövre cable; tross hawser
2 tågsubstantiv~et, =järnv. trainbyta tåg change trainsdet går flera tåg bildl. there's always another trainta tåg[et] (åka tåg) till… take the train (go by train) to…komma i tid (för sent) till tåget vanl. catch (miss) one's (the) trainmarch; tågande marching; t.ex. mil., äv. expedition
biltågsubstantiv~et, =biltransport per tåg Motorail®
konduktörsubstantiv~en, ~erbuss~ conductor; tåg~ guard, ticket-collector; amer., på buss el. tåg conductor
1 tuffaintransitivt verb~de, ~tom tåg puff
förarhyttsubstantiv~en, ~erdriver's cab; på tåg driver's compartment
fönsterplatssubstantiv~en, ~ert.ex. på tåg window seat
2 sättsubstantiv~et, =omgång el. uppsättning set; tåg~ train
avgåendeadjektivoböjl.leaving osv.; jfr avgå; om tjänsteman el. medlem retiring, …about (due) to retire; om tåg el. fartyg el. post el. regering outgoingavgående tåg (flyg) departing trains (flights), train (flight) departuresplattform för avgående tåg departure platform
eldaresubstantiv~n, =på båt el. tåg stoker, fireman; i hus boiler-man
© NE Nationalencyklopedin AB