Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tävlingsubstcompetition; sport.el.allm. contest; i t.ex. löpning race
segraresubstvictor; i tävling winner
funktionärsubstofficial; vid tävling steward
stafettsubstsport.pinne batontävling etc. relay
löpningsubstsport. running; lopp run; tävling race
grensubstbranch; med kvistar bough; mindre twigdel av tävling eventskrev crutch, crotch
terränglöpningsubstcross-country runningtävling cross-country run, cross-country race
deltagaresubstparticipator; i t.ex. kurs memberdeltagarna ofta those taking part, the participants; i tävling the competitors
anmälansubstreport <om of>; om förlust sjukdomsfall notification <om of>; till examen, tävling application, entry <till for>recension review
matchsubstmatch; tävling competitionmatchens lirare man of the matchdet är en enkel match it's as easy as pie, it's easy peasy
© NE Nationalencyklopedin AB