Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tävlansubstcompetition <om for>; tävlande rivalry
kraftmätningsubsttrial of strength; friare showdown; tävlan contest
öppenadjektivopen; offentlig, om t.ex. plats public; uppriktig frank, candidöppen tävlan public competition, open competitionvara öppen mot ngn be open with sb, be frank with sb
i kappadverbi tävlancykla (segla m.fl.) i kapp have a cycling (sailing m.fl.) racespringa i kapp med ngn race sbhinna (köra) i kapp ngn komma närmare catch sb up, catch up with sb
vinnaverbi strid, tävlan, spel wint.ex. tid, terräng gain <genom, med, by>vinnata in på ngn gain on sbha vinst profit < by>; ha nytta benefit < from>du vinner ingenting med att hota threats won't get you anywherevinna på en affär benefit from (by) a deal, profit from (by) a deal; tjäna pengar make money on a deal
© NE Nationalencyklopedin AB