Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tättadverbclosely, thickly, tighthålla tätt om båt, kärl be watertightlocket sluter tätt the lid fits tightstå tätt stand closely togethertätt efter close behindtätt intill (invid) close up, close by, close up to
trosasubsttrosor panties; tätt åtsittande briefsen trosa el. ett par trosor a pair of panties
hälsubstpå fot el. strumpa heelfölja ngn tätt i hälarna follow close on sb's heels
hårtadverbhard; stadigt tight; fast, tätt firmlyarbeta hårt work harddra åt hårt tighten very muchdet känns hårt bittert it feels bitterkjolen sitter hårt åt the skirt is tightta ngt hårt take sth very much to heart
tryckaverbpress; klämma squeeze, oppress sbtrycka ngns hand shake sb's handtrycka ngn till sitt bröst press sb to one's bosom, clasp sb to one's bosomtrycka sig mot en vägg press oneself against a wall; tätt intill flatten oneself against a walltrycka på en knapp press a buttontrycka ngn trycka weigh sb downtypogr.el.på tyg etc. print
verb och partikelverbtrycka avavfyra fire, pull the triggertrycka ihop ngtflera föremål press sth together; klämma squeeze sth togethertrycka inpress intrycka ned (ner)press down; friare depresstrycka ombok etc. reprint
© NE Nationalencyklopedin AB