Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 tätsubstheadgå i täten för head, walk at the head ofligga i täten sport. be in the lead
2 tätadjektivt.ex. om rader close; svårgenomtränglig thick; om skog el. dimmael.fys. dense; ej porös massive, compact; om snöfall heavyofta förekommande frequent; upprepad repeatedförmögen well-heeled, well-to-do
yvigadjektivom hår etc. bushy; tät thickyvig gest sweeping gesture
© NE Nationalencyklopedin AB