Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tändatransitivt verbtände, täntfå att brinna light; tekn.se antända; elljus turn (switch, put) ontända [belysningen (ljuset)] put (turn) on the light[s]tända en brasa make a firetända en tändsticka äv. strike a match (light)ljuset (det) är tänt the light is ontända eld på… set fire to…; hus äv. set…on fireintransitivt verbtände, täntfatta eld catch fire; om tändsticka ignitemotorn tänder inte there is something wrong with the ignition [of the engine]vard., brusa upp flare up; få erotiska känslor el. bli entusiastisk be (get) turned on, turn onvard.tända på ngn (ngt), se vara (bli) tändunder tänd
partikelverbtända avvard., efter narkotikarus come down; tvärt sluta med tyngre narkotika go cold turkeytända påse tända eld påovanvard., använda narkotika:vid enstaka tillfälle get high; som vana turn on
tändningsubstantiv~en, ~artändande lighting osv.; jfr tända; tekn. ignitingtekn. ignition
lysesubstantiv~t, ~nbelysning av bostad o.d. light[ing]tända lyseti trappan put on the light…lyset vard. berusad tipsy, tight
brasasubstantiv~n, brasorfire, log firetända en brasa light (make) a firevid (kring) brasan at (round) the firesidevard.ta dig i brasan! get lost!; starkare up yours!
eldaintransitivt verb~de, ~tspec. med centralvärme heat; jfr äv. ex.; göra upp eld, t.ex. i kamin light a fire (resp. fires, the fire), make a fire; ha en brasa have a firede måste snart börja elda they will soon have to start [the central] heatingelda med ved (kol, olja) use wood (coal, oil) for heatingtransitivt verb~de, ~telda [upp] a) värma upp:t.ex. rum, ugn heat, get…hot; t.ex. ångpanna stoke b) bränna [upp] burn [up] c) egga rouse, stir, inspireelda upp sig get [more and more] excited (worked up)elda en brasa tända light (ha have) a fire
eldsubstantiv~en, ~arallm. fire äv. mil.; bildl. äv.:hetta, glöd ardoureld! mil. fire!eld upphör! mil. cease fire!elden är lös! [fire,] fire!bli eld och lågor för become very enthusiastic aboutbesvara elden mil. return the firefatta (ta) eld catch fire; explosionsartat burst into flamesge eld mil. fire, open fire <mot on>göra upp eld make (light) a firesätta (tända) eld set fire to, set…on fireöppna eld mil. open fire <mot (på) on>röra om i elden stir (poke up) the fireleka med elden bildl. play with firemed tändstickor el. tändare lightjag får inte eld på veden (cigarren) the wood won't (I can't get the cigar to) lighthar du eld? have you got a light?
ljussubstantiv~et, =allm.el.bildl. light; stearin~ o.d. candlevarde ljus! bibl. Let there be light!ljusets hastighet the velocity (speed) of lightsitta som tända ljus sit straight as ramrodsplötsligt gick det upp ett ljus för mig it suddenly dawned on me, now the penny has droppedkasta nytt ljus över ngt throw a new (different) light on sthföra ngn bakom ljuset take sb in, hoodwink (deceive) sbdra fram i ljuset bring to lightse ngt i ett nytt ljus see sth in a new lightleta [efter ngt] med ljus och lykta search (hunt) high and low [for sth]adjektiv~tlight; om färg äv. pale; om dag el. klangfärg clear; om hy el. hår fair; se äv. blond; om kött white; om öl pale; klar, lysande bright äv. bildl.mitt på ljusa dagen in broad daylightljusalyckliga minnen happy memoriesse det från den ljusa sidan look on the bright side [of things]ha sina ljusa stunder have one's bright moments (om psykiskt sjuk lucid intervals)
© NE Nationalencyklopedin AB