Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

täckningsubstantiv~en, ~arallm. covering; ekon. cover, coverageha täckning ekon. be coveredpåståendet saknar täckning …cannot be supported (borne out, lacks support)check utan täckning uncovered (vard. dud) cheque; amer. rubber check
bevakningsubstantiv~en, ~arguard, watch äv. konkr.transporteras under bevakning …under guard (escort)stå under [sträng] bevakning be [closely] guarded, be in [close] custody, be under [close] surveillancejournalistisk täckning coveragemassiv bevakning massive coverage
© NE Nationalencyklopedin AB