Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tsubstantivt:et, t:n el. tbokstav tutt.ti:
T-tröjasubstantiv~n, -tröjorT-shirt
T-shirtsubstantiv~en, ~arT-shirt
T-korsningsubstantiv~en, ~artrafik. T-junction
T-banasubstantiv~n, -banorskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse tunnelbana
T-spritsubstantiv~enmethylated spirit (spirits (pl.)); vard. meth (meths (pl.))
makedonisk~t och makedonskadjektiv~tMacedonian
författningsstridig~t och författningsvidrigadjektiv~tunconstitutional
daggigadjektiv~tdewy
geologiskadjektiv~tgeological
© NE Nationalencyklopedin AB