Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

T-shirt och T-tröjasubstT-shirt
T-korsningsubsttrafik. T-junction
T-banasubstse tunnelbana
vinkellinjalsubstT-square
släpliftsubstsport. ski-tow, T-bar lift
pricksubstpunkt dot; fläck speck; på tyg etc. spot; på måltavla bull's eyeprick klockan 2 at two o'clock sharpträffa mitt i prick hit the markfå en prick i körkortet have one's licence endorsedsätta pricken över i add the finishing touchpricken to a T, exactlystraffpoäng penalty pointpersonen hygglig prick a decent fellow
© NE Nationalencyklopedin AB