Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

systemsubstantiv~et, =system; upplägg method, plan; nät (av t.ex. kanaler) network; vid tippning permutation; vard. permsätta ngt i system make a system of stharbeta utan system …without systemSystemet, se systembolag, systembutik
centralantennsubstantiv~en, ~ercommunal aerial [system], communal antenna system
decimalsystemsubstantiv~etdecimal system
feodalväsensubstantiv~det, =feudal system
kloaksystemsubstantiv~et, =sewage system
planetsystemsubstantiv~et, =planetary system
solsystemsubstantiv~et, =solar system
immunsystemsubstantiv~et, =immune system
snabbtelefonsubstantiv~en, ~erintercom [system]
måttsystemsubstantiv~et, =system of measurement
© NE Nationalencyklopedin AB