Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sysslasubstantiv~n, sysslorgöromål business, work båda utan pl.; i hushåll o.d. duty, chore; sysselsättning occupationsköta sina sysslor go about one's business (work)arbete occupation, employment, jobintransitivt verb~de, ~tvara sysselsatt busy oneself, be busy <med with; med att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknas[with] + ing-form>; occupy oneself <med with; med att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith + ing-form>; be occupied <med with; med att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknas[in] + ing-form>jag har lite att syssla med …a few things to do (to attend to)vad sysslar du med? just nu what are you doing?; yrkesmässigt what do you do [for a living]?
befattningsubstantiv~en, ~arsyssla post, position, appointment; ämbete office
grejavard.transitivt verb~de, ~tordna el. fixa fix, put…right, manageintransitivt verb~de, ~tgreja med pyssla med potter with; syssla med busy oneself with
sinpossesivt pronomensitt, sina a) fören.:då ägaren är mask. el. fem. el. resp. neutr. sg. his, her, resp. its; med syftning på flera ägare och el. då individerna avses el. på kollektivt subst. their; med syftning på ett utsatt el. tänkt 'man' (eng. 'one') one's b) självst. his, hers, its [own], theirs, one's ownvar sin each; se vidare varvad i all sin dar gör du här? what on earth…?i sin förtvivlan tillgrep han in desperation…sina ställen (håll) in [some] places, here and theresin tid var han in his time…någon har glömt kvar sin väska somebody has forgotten his (könsneutralt; i grupp kvinnor her; vard. their) bagsedan gick vi var och en till sitt hem then each of us went home (till sin syssla to our [own] business); för ex. jfr vidare min
ägnatransitivt verb~de, ~tdevote; högtidl. dedicate <åt to; åt att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + ing-form>; skänka el. t.ex. beundran el. omsorg bestow <åt on>ägna intresse åt take an interest ininte ägna en tanke åt… not give…a thoughtägna sin tid åt… devote (give) one's time to…ägna ngt sin uppmärksamhet give one's attention to sthreflexivt verb~de, ~tägna sig åt devote oneself to <att göra ngt doing sth>; viga sig åt dedicate oneself to; utöva:ett yrke follow; slå sig på el. t.ex. en hobby el. affärer take up, go in for; syssla med el. t.ex. affärer be engaged inägnalämpa sig för be suited (adapted) for (to); om sak äv. lend itself to
© NE Nationalencyklopedin AB