Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sysselsättningsubstoccupation, employment, workfull sysselsättning ekon. full employmentha full sysselsättning med ngt have one's hands full with sthsakna sysselsättning a) have nothing to do b) vara arbetslös be unemployed
verksamhetsubstactivity; handling el. rörelse action; maskins operationarbete el. sysselsättning work; fabriksverksamhet etc. enterprise; affärsverksamhet business
yrkesubstmed högre utbildning, konstnärligt profession; inom hantverk el. handel trade; sysselsättning occupation; arbete jobutöva ett yrke practise a profession; inom hantverk el. handel carry on a tradevälja yrke choose a careertill yrket by profession
sysslasubstgöromål business ((utan pl.))skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaswork ((utan pl.)), i hushåll etc. dutydagliga sysslor daily choressysselsättning occupation
verbsyssla med ngt vara sysselsatt med busy oneself with sth, be busy with sthvad sysslar du just nu med? what are you doing?vad sysslar du med på söndagar? how do you spend your Sundays?syssla med trädgårdsarbete do gardening
arbetesubstwork ((endast sing.))labour; sysselsättning employment; plats jobett arbete a) ett enstaka arbete som utförs a piece of work, a job b) konstnärligt el. litterärt a work; handarbete, slöjd etc. a piece of worktillfälliga (smärre) arbeten odd jobsha arbete hos ngn be in the employ of sblägga ned arbetet stop work; strejka go on strikesöka arbete look for a job, look for worksätta ngn i arbete få att arbeta put sb to workvara i arbete be at workgå (vara) utan arbete be out of work, be out of a job
© NE Nationalencyklopedin AB