Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

synpunktsubstståndpunkt standpoint, point of view; åsikt viewfrån juridisk synpunkt from a legal point of view
synvinkelsubstaspect; synpunkt point of viewur min synvinkel from my point of view
© NE Nationalencyklopedin AB