Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

synonymadjektiv~tsynonymous <med with>substantiv~en, ~ersynonym <till of>
liktydigadjektiv~tsynonym synonymous <med with>vara liktydig med bildl. be tantamount todet är liktydigt med att… this (that) means that…
© NE Nationalencyklopedin AB