Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

synnerligenadverbytterst extremely, exceedingly, most; mycket very; särskilt particularly, specially, especially
särdelesadverbsynnerligen extremely, exceedingly, most; i synnerhet particularlyhan är inte särdeles försiktig he is not particularly (none too) carefuladjektivoböjl.förträfflig excellent, splendid
högstadjektivsuperlativhighest osv.; jfr hög (attr.): om antal el. fart m.m. äv. maximum; översta äv. top, topmost; i makt el. rang supreme; yttersta extrememin högsta chef my chief bossHögsta domstolen the Supreme Court [of Judicature]av högsta klass of the highest class, first-rate…högsta vikt maximum weightav högsta vikt of the highest (of the utmost) importancehögsta växeln in top [gear], in the highest gearmin högsta önskan my greatest wishden Högste the Most Highadverbhighest, most highly osv.; jfr högt; mest mostnär aktierna står [som] högst …are at their highest[allra] högst uppe at the [very] top <på (i) of>mycket el. synnerligen very, most; högeligen äv. highly, greatly; ytterst äv. extremelyhögst oväntat totally unexpectedhögst sannolikt most likely (probably), more than likelyinte mer än at [något starkare the] mostsummor på högst1000 kronor sums not exceeding…det varar högst en timme …not more than an hour (på sin höjd one hour at the most)
© NE Nationalencyklopedin AB