Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

synligadjektivvisible <för to>bli synlig come into sight
synbaradjektivsynlig visible <för to>
fartkontrollsubsttrafik. speed check; ej synlig speed trap
synasverbvara synlig be seen; visa sig appear, showfläcken syns inte the spot does not showdet syns tydligt att… it is obvious that…, it is evident that…det syns på dig att… one can tell by looking at you that…synas till appear, be seenframgå el. tyckas appear
frammeadverbi förgrunden in front; vid målet therehan står här framme he is standing herelångt framme i salen well to the front of the hallnär är vi framme? when do we get there?synlig, 'ute' out; till hands readylåta ngt ligga framme leave sth aboutnär olyckan är framme a) when an accident happens b) om man har otur if things go against you
© NE Nationalencyklopedin AB