Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

synatransitivt verb~de, ~tbesiktiga inspect, survey; granska examine, scrutinize; friare look oversynangt i sömmarna scrutinize…, examine…closely; affär o.d. look thoroughly into…syna ngn i sömmarna look thoroughly into sb's affairssyna av inspect [and certify]kortsp. see
skärskådatransitivt verb~de, ~tundersöka examine, view; syna scrutinize, scan
besiktigatransitivt verb~de, ~tinspect, examine; granska el. syna survey, viewbli besiktigad äv. undergo inspection, be tested äv. om bil
granskatransitivt verb~de, ~tundersöka examine, study; besiktiga inspect; syna scrutinize; noga iaktta observe…closely; kontrollera el. t.ex. siffror el. manuskript check; om revisor audit
© NE Nationalencyklopedin AB