Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

symtomsubstantiv~et, =symptom < of>; tecken äv. sign, indication < of>
känneteckensubstantiv-tecknet, =igenkänningstecken [distinctive] mark, tokenutmärkande egenskap characteristic, distinctive feature, attribute; symtom symptom; tecken mark, criteri|onpl. -a <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>
© NE Nationalencyklopedin AB