Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

syftesubständamål purpose, end; mål aimsyftet med ngt the purpose of sthi (med) syfte att (inf.) with a view to (ing-form)
utbildningsubsteducation; i visst syfte training; undervisning instruction
utbildningsanstaltsubsteducational institution; i visst syfte training institution
avsiktsubstintention; syfte purpose, aim; motiv, uppsåt design, motiveha för avsikt att göra intend to do, mean to domed avsikt on purpose, deliberately
utbildaverbeducate; i visst syfte train; undervisa instructutbilda sig för läkaryrket study for the medical professionhon är utbildad sjuksköterska she is a trained nurse, she is a qualified nurse
4 målsubsti bollspel goalgöra ett mål score a goalvid kapplöpning etc. finish; spec. vid hästkapplöpning winning-postkomma (gå) i mål come invid skjutning mark; skottavla el. bombmål targetgoal; syfte aim, purposeskjuta över målet overshoot the mark
meningsubståsikt opinion <om of, about>säga sin mening rent ut speak one's mindavsikt intention; syfte purposedet var inte meningen ursäkt I didn't mean tovad är meningen med det här? vad är det bra för what is the idea of this?; vad vill det här säga what is all this about?innebörd sense; betydelse meaningdet är ingen mening med att komma there is no point in cominggram., sats sentence
© NE Nationalencyklopedin AB